Erhverv

Tilbud til kommunens virksomheder: Få et gratis ressourcetjek

Nu kan virksomheder få et gratis ressourcetjek. Modelfoto: Ballerup Kommune

Begræns din virksomheds ressourceforbrug og reducér spild og affald. Sådan lyder opfordringen fra Ballerup Kommune, der nu tilbyder virksomheder et såkaldt ressourcetjek.

Ballerup Kommune vil gerne hjælpe virksomhederne i gang med at se på, hvordan affald og ressourcer kan begrænses.

– Vi tilbyder at besøge din virksomhed sammen med en rådgiver, der har indgående erfaring med cirkulær økonomi, opklassificering af affald, ressourcer, udnyttelse af overskudsvarme og energibesparelser, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Ressourcetjek

Et ressourcetjek går i al sin enkelthed ud på, at en rådgiver fra kommunen sammen med virksomheden vil gennemgå ressourceforbruget. Her vil blive spurgt ind til oplysninger om blandt andet råvarer, emballage, affald, restprodukter, vand og energi.

Besøget tager 2 til 3 timer hos virksomheden med kommunens miljøsagsbehandler og konsulenten, og på baggrund af de indsamlede oplysninger vil man efterfølgende komme med anbefalinger til, hvordan både mængder og omkostninger kan reduceres i den pågældende virksomhed.

Forberedelse

Kommunen opfordrer til, at virksomheder inden et besøg forbereder sig ved at finde fakturaer og anden dokumentation, der giver et godt overblik over  relevante forbrugsdata.

Det er en fordel, hvis virksomheden repræsenteres af en ledelsesrepræsentant og en medarbejder, som kender til virksomhedens forbrug af ressourcer, lyder anbefalingen.

Del erfaringerne

Besøget er gratis, men kommunen ønsker til gengæld, at de virksomheder, som tager imod tilbuddet om et ressourcetjek, skal dele anbefalingerne og fortælle om de tiltag, man efterfølgende gennemfører samt den økonomiske besparelse og miljøgevinst, man opnår ved samme.

Ønsket er at udbrede den viden, man opnår, til andre virksomheder på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Er man interesseret i et besøg, kan man kontakte erhvervsudviklingschef Claudia Westh Lonning på mail: cllo@balk.dk eller telefon: 41 75 02 48. Så finder man sammen et egnet tidspunkt.

Læs mere på kommunens hjemmeside.

 

Kommentarer