Debat og politik

Sundhedssamtaler virker !

Af Anja Holtze, Socialdemokratiet

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Ballerup Kommune

Alle henviste borgere fra jobcentret får tilbudt sundhedssamtaler for bedst muligt at kunne afklare egne behov, ressourcer og ønsker med henblik på at kunne tilrettelægge et forløb, der passer til borgeren, så man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I de sidste tre år er der henvist over 600 borgere og tallet er stigende år for år.

* Vi socialdemokrater tror på det arbejdende fællesskab og vi har vedtaget en strategi med en klar retning for beskæftigelsesindsatsen.

* Vi ved, at næsten 75% af tilfældene i målgruppen er borgere, som er på kontanthjælp, i ressourceforløb, sygemeldte eller i jobafklaring.

* Vi ved, at mange oplever sociale problemer i deres liv som eksempelvis mistrivsel hos deres børn, problemer i nære relationer eller misbrug af rusmidler.

* Vi ved, at mange også har været udenfor arbejdsmarkedet i længere tid og  ofte har flere komplekse helbredsmæssige og sociale problemer i deres liv.

For at kunne arbejde med disse udfordringer kræves der flere parallelle indsatser, så man sikrer den nødvendige udvikling i borgernes forløb tilbage til beskæftigelse.

* Derfor er det vigtigt med tydelige pejlemærker, så flest mulige borgere opnår adgang til arbejdsmarkedet og de dertilhørende fællesskaber.

* Vigtigt at virksomhederne skal kunne forvente et samarbejde med fokus på at sikre det rette match mellem dem og borgerne.

* At udviklingen i borgernes forløb skabes, når en beskæftigelsesrettet indsats kombineres med social indsats, helbreds rettet indsats eller en opkvalificerende indsats.

Så de ekstra midler, der blev investeret i 2021, giver gode resultater i 2023.

Det ses på landsplan, hvor Ballerup Kommune har lav ledighed.

Vi er bare bedre end nabokommunerne – netop fordi vi arbejder med sammenhængende borgerforløb og en aktiv beskæftigelsesstrategi.

Vi tror på fællesskabet og arbejder politisk ud fra den overbevisning, at alle kan være med, når man forventningsafstemmer.

Kommentarer