Samfund

Lokaltog varsler ændringer på flere strækninger til december

Copyright: Lokaltog/Movia Foto: Ulrik Jantzen

Søndag 10. december 2023 træder nye køreplaner i kraft hos Lokaltog, der driver 10 lokale banestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. I de fleste tilfælde er der tale om småjusteringer, men enkelte større ændringer er der dog også at finde i de nye køreplaner.

Den største forandring vil kunderne på Frederiksværkbanen opleve, da de fra 10. december skal skifte på den helt nyåbnede Favrholm Station i stedet for på Hillerød Station, når de skal til og fra København med S-toget.

– Overordnet set har Lokaltog fokuseret på at tilpasse køreplanerne, så skift mellem forskellige transportmidler bliver smidigere for kunderne. På nogle strækninger bliver der længere tid til at skifte mellem Lokaltog og DSB’s regionaltog, mens køreplanerne for andre strækninger er justeret for at give kunderne bedre forbindelser til S-togene, fortæller Erik Christensen, der er trafikchef hos Lokaltog.

– I enkelte tilfælde betyder ændringerne dog, at tiden til skift mellem forskellige transportmidler forkortes en smule, tilføjer han. 

Søger man en rejse efter 10. december er rejseplanen.dk opdateret med de nye køreplanstider. Både de aktuelle og kommende køreplaner findes også på lokaltog.dk.

Mest markante ændringer

Tølløsebanen – 410

På Tølløsebanen afgår togene i hverdagen 15 minutter tidligere end hidtil fra både Tølløse og Slagelse, da DSB ændrer køreplanen for regionaltoget mellem København og Kalundborg.  

Det betyder, at overgangstiden fra og mod Holbæk bliver et minut kortere, mens overgangstiden i Slagelse til og fra Odense og København bliver forlænget en smule. 

Odsherredsbanen – 510R

I hverdagene kommer togene på Odsherredsbanen til at afgå og ankomme 18 minutter senere end i dag. Ændringen indføres for at opnå bedst mulige skift i Holbæk, når kunder ankommer eller skal rejse videre med DSB´s regionaltog, som får ny køreplan mellem Kalundborg og København.   

Lollandsbanen – 710R

Togene på Lollandsbanen får i den nye køreplan justeret afgangs- og ankomsttider i Nykøbing Falster med nogle minutter i hverdagene. Langt de fleste afgange fra og ankomster til Nakskov er uændrede i forhold til den nuværende køreplan. 

I weekenderne er der stort set ingen ændringer bortset fra, at nattogene afgår nogle få minutter senere fra både Nakskov og Nykøbing Falster og fortsat med fornuftig overgangstid til regionaltogene til og fra København. 

Østbanen + Lille Syd – 110R/210R

Alle tog kører mellem Rødvig og Køge/Roskilde uden skift i Hårlev indtil udgangen af januar 2024. På grund af den igangværende renovering køres der med togbusser mellem Faxe Ladeplads og Hårlev efter en særlig køreplan. Få mere info på Lokaltog.dk eller Rejseplanen.

Renoveringen forventes endeligt afsluttet i løbet af 3. kvartal 2024, og i den forbindelse kan der komme ændringer til køreplanen.

Nærumbanen – 910

Kun enkelte småjusteringer i forhold til skift til DSB´s S-tog, hvor der i den fremtidige køreplan bliver en overgangstid på fire minutter.      

Frederiksværkbanen – 920R

Den mest markante ændring på Frederiksværkbanen er, at kunder, som rejser med S-tog til og fra København, skal skifte på den nye Favrholm Station i stedet for Hillerød Station. 

Af samme grund afgår togene fra både Hundested og Hillerød få minutter senere end i den nuværende køreplan på hverdage.

I weekenderne afgår togene fra Hundested ét minut tidligere og 3-5 minutter tidligere fra Hillerød i forhold til den nuværende køreplan.

Skiftetiderne til og fra Rørvig-færgen ændres til minimum 4 minutter.

Af hensyn til kunder, der arbejder i weekenderne, er der tilføjet en ekstra tidlig afgang om søndagen fra Hundested kl. 05.19 og fra Hillerød kl. 06.17.

I køreplanen, der starter 10. december 2023, vil man på hverdage spare 10 minutter i retning mod København. I modsatte retning får man lidt længere skiftetid i Favrholm, men man når samme tog, som man ville have gjort ved at skifte i Hillerød. Det vil afhænge af bl.a. den aktuelle køreplan for S-tog og Rørvigfærgen.

Lille Nord – 930R

På strækningen er der i hverdagene foretaget enkelte småjusteringer i forhold til kystbanen, hvilket betyder, at overgangstiden til S-tog i Hillerød bliver forkortet med et enkelt minut. 

I weekenderne afgår toget fem minutter senere fra både Hillerød og Helsingør, mens overgangstiden til S-tog bliver forlænget med fire minutter i forhold til den eksisterende køreplan.

Af hensyn til de kunder, der skal arbejde i weekenderne, indsættes der en ekstra tidlig afgang om søndagen, så køreplanen er ens både lørdag og søndag.

Hornbækbanen – 940R og Gribskovbanen – 950R/960R

På Gribskovbanen er der på hverdage uændret køreplan, men S-toget ankommer et minut senere og afgår et minut tidligere i Hillerød, og derfor mindskes overgangstiden tilsvarende med et minut. 

Weekend-køreplanen ændres ikke.

På Hornbækbanen indsættes der en tidligere afgang søndag fra Gilleleje mod Helsingør samt fra Hornbæk mod Gilleleje. Det sker for at gøre lørdags- og søndagskøreplanen ens af hensyn til de kunder, der skal arbejde i weekenderne.            

Rejseplanen.dk er opdateret, og både de aktuelle og kommende køreplaner finder du også på lokaltog.dk

Kommentarer