Debat og politik

Kommunaldirektør Eik Møller stopper efter ni år på posten

Eik Møller. Foto: Ballerup Kommune

Kommunaldirektør i Ballerup Kommune Eik Møller stopper i jobbet efter ni år på posten. 

Siden 1. april 2015 har Eik Møller været kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Men fra den 1. august er det slut. Eik Møller har valgt at fratræde sin stilling, da han skal være stadsdirektør i Odense Kommune.

– Det har igennem alle de godt ni år som kommunaldirektør været en stor fornøjelse at få lov til at arbejde sammen med så mange dedikerede og engagerede politikere, foreninger, virksomheder, ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune. Jeg vil gerne sige en stor tak for den tillid, I har vist mig. Jeg er sikker på, at det meget velfungerende samarbejde, der er i Ballerup Kommune mellem politikere og administration, er en stærkt medvirkende årsag til de mange flotte resultater, der er skabt over tid. En helt særlig tak for godt samarbejde skal der også lyde til borgmesteren og hele kommunalbestyrelsen, siger Eik Møller.

Hos borgmester Jesper Würtzen (S) er der rosende ord til den afgående kommunaldirektør.

– Eik Møller har været en meget dygtig og vellidt kommunaldirektør. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde, og jeg vil gerne takke ham for hans enorme og altid dedikerede indsats. Jeg havde gerne set Eik fortsætte i flere år, men jeg har også stor respekt for, at han har mærket efter og følt, at tiden nu var den rette til nye udfordringer, siger borgmester Jesper Würtzen.

Det bliver Ballerup Kommunes nuværende økonomidirektør Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der konstitueres i stillingen som kommunaldirektør den 1. august, når Eik Møller stopper. Et samarbejde, som Jesper Würtzen ser frem til.

– Jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med Elisabeth. Elisabeth kender organisationen og Ballerup Kommune godt, og der var også enighed blandt alle partier om, at Elisabeth skulle have opgaven som konstitueret kommunaldirektør. Jeg er overbevist om, at vi med hendes store faglighed og engagement kan fortsætte den gode og positive udvikling, som Ballerup Kommune er inde i, siger Jesper Würtzen.

Der bliver fremlagt en foreløbig tidsplan og proces for genbesættelse af kommunaldirektørstillingen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde mandag den 1. juli 2024. Det er på samme møde, at konstitueringen af Elisabeth Gadegaard Wolstrup formelt finder sted.

 

Kommentarer