Samfund

For store udgifter på vedligehold: Nu nedlægges kunstværket ”Dag og Nat” i Skovlunde

Kunstværkets særlige design og konstruktion i fliser og beton har medført uforudsete reparationer og høje ekstraomkostninger til blandt andet udskiftning af lyskilder og ødelagte fliser. Foto: Ballerup Kommune

Konstruktionen i kunstværket ”Dag og Nat” i Skovlunde Bypark skaber udfordringer, og det betyder, at værket skal nedlægges. Det oplyser Ballerup Kommune på deres hjemmeside.

Siden 2015 har kunstværket “Dag og Nat” af kunstner Anja Franke været en del af Skovlunde Bypark. Det bølgende tæppe ved søen og den stenbelagte sti med lysinstallationer, som leder gæster ind og ud af parken, er blevet flittigt brugt.

Værkets særlige design og konstruktion i fliser og beton har dog medført uforudsete reparationer og høje ekstraomkostninger til blandt andet udskiftning af lyskilder.
I 2023 blev der derfor foretaget en grundig ekstern undersøgelse af kunstværket. Den konkluderede, at værket flere steder har mangler og er uhensigtsmæssigt konstrueret.

Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har derfor besluttet, at kunstværket skal nedlægges, og på udvalgsmødet tirsdag den 28. maj godkendte udvalget finansieringsplanen for nedlæggelsen.

– Det er aldrig sjovt at skulle nedlægge et kunstværk, men det er nødvendigt med “Dag og Nat”. Der er konstateret flere udfordringer i konstruktionen, og økonomisk er det mest forsvarligt at nedlægge værket, siger Charlotte Holtermann (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune.

”Dag og Nat” består af de to monumenter ”Løberen” og ”Tæppet”, og det er begge monumenter, der skaber problemer.

Kunstværket “Dag og Nat” i Skovlunde Bypark nedlægges. Foto: Ballerup Kommune

– Der trænger vand ind, og fliserne falder af flere steder. Der er også store udfordringer med lyskilderne i begge værker. Medmindre vi bruger rigtig mange penge på at ombygge de to monumenter, vil vi fortsat have udfordringer med værket i de kommende år, forklarer Charlotte Holtermann, der samtidig kan fortælle, at et andet kunstværk er på vej.

– I samråd med Skovlunde Lokaludvalg flytter vi “Konstruktivistisk Stålskulptur” af Karl Aage Riget ned i byparken. Skulpturen stod tidligere foran UCC, som nu er omdannet til bosteder og dermed uden offentlig adgang. Nu flytter vi den nyrestaurerede skulptur ned i parken, så flere kan få glæde af den, fortæller Charlotte Holtermann.

Det er Økonomiudvalget i Ballerup Kommune, der træffer den endelige beslutning om finansieringen af nedlæggelsen af ”Dag og Nat”. Det gør udvalget efter planen på deres møde tirsdag den 11. juni.

Hvis finansieringsplanen bliver godkendt, er det vurderingen, at kunstværket kan fjernes i løbet af sensommeren eller efteråret 2024. I forbindelse med nedlæggelsen etableres samtidig en grussti, hvor ”Løberen” er nu, så stierne rundt i Skovlunde Bypark forbindes igen.

Statens Kunstfond bidrog med størstedelen af finansieringen til opførelsen af ”Dag og Nat” i 2015. Både Statens Kunstfond og kunstneren er blevet informeret om udfordringerne med kunstværket.

“Dag og Nat” erstattes af et andet kunstværk: Konstruktivistisk Stålskulptur. Foto: Ballerup Kommune

 

Kommentarer