Samfund

Efter nye oversvømmelser: Diger langs Harrestrup Å haster

Harrestrup Å. Foto (beskåret): Hvidovre Kommune

Hvidovre håber nu at få sat skub i arbejdet med at forebygge oversvømmelser fra Harrestrup Å, efter det igen var tæt at gå galt.

Det var med nød og næppe, at en lang række beboere langs Harrestrup Å i Hvidovre undgik oversvømmede huse ved torsdagens kraftige regnvejr.

Vandstanden i Harrestrup Å var nemlig faretruende høj, og kun på grund af en hurtig indsats med en midlertidig pumpestation lykkedes det at afværge store oversvømmelser i området.

– Det er efterhånden krystalklart, at vi har brug for at gøre noget ved kapaciteten i Harrestrup Å hurtigst muligt. Nu har vi i Hvidovre to gange på bare én måned oplevet episoder, hvor åen var tæt på at gå over sine bredder, og det er desværre kun et spørgsmål om tid, før det sker igen. Det er ikke holdbart, at borgere skal være bekymrede for deres hjem, og at vi skal rykke ud med pumper, watertubes og mandskab, hver gang vi oplever kraftigt regnvejr, siger Hvidovres fungerende borgmester, Søren Friis Trebbien.

Hvidovre har allerede et godt samarbejde med ni andre hovedstadskommuner og deres forsyningsselskaber om en såkaldt kapacitetsplan for Harrestrup Å-systemet. Åen opsamler nemlig regnvand for et stort opland og udleder det i Kalveboderne, og derfor er der brug for en fælles løsning for hele å-systemet.

Samarbejdet handler om at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så de store mængder regnvand kan rummes der i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastrukturen.

Det skal ske ved at gennemføre en række anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i ådalens grønne områder i den nordvestlige opstrøms del af oplandet, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne.

Det er dog en forudsætning for samarbejdet, at vandselskaberne kan finansiere planens mange delprojekter. Men med tiden er priserne på projekterne steget, og Hvidovre håber nu, at de 10 kommuner i fællesskab kan løse udfordringen.

– De nylige begivenheder viser endnu engang, at der er behov for handling nu. Vi håber derfor, at vi snart kan komme videre med den sikringsplan for åen, som vi har lavet med vores nabokommuner. Det er altså uholdbart, at en lang række borgere skal leve med en frygt for oversvømmede boliger, hver gang det regner, understreger Søren Friis Trebbien.

Hvidovre og København er allerede i gang med et fælles projekt for Harrestrup Å og Vigerslevparken. Forarbejdet er i fuld gang, og gravemaskinerne forventes i gang i 2025.

Læs evt. mere om det fælles kapacitetsprojekt på harestrupaa.dk (åbner i nyt vindue).

FAKTA

  • Harrestrup Å-systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen.
  • Med en ny fælles ”Kapacitetsplan” skal der over de næste 20 år gennemføres delprojekter for 1,1 mia. kr.
  • Med Kapacitetsplanen får kommunerne dels håndteret oversvømmelser i nærheden af åen og dels mulighed for at lede mere vand til åen ad skybrudsveje.
  • Samarbejdet om Harrestrup Å består af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre samt deres forsyningsselskaber HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning og Novafos.

Kommentarer